Årliga händelser


"I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa. Förskolan skall också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen." 


Läroplan för förskola 18, Lpfö 18
FN-dagen

Vi arbetar med att främja barnens 

förståelse för värdet av mångfald. Vi är alla lika

mycket värda. Vi arbetar för att utveckla en förmåga

att förstå och leva sig in i andra människors

villkor och värderingar. Förskolans dag

Vi anordnar Lerjanloppet för att fira 

förskolans dag. Vi har rörelselekar och

springer tillsammans, stora som små.Nobeldagen

Genom barnens nyfikenhet och och med hjälp av deras

kreativitet utforskar vi enkla kemiska processer och

fysikaliska fenomen. Vi exprementerar och

uppmärksammar Nobel och andra forskare. Påsk

Vi dukar långbord, äter påskbuffé samt går på

promenad där barnen får leta efter påskägg.Midsommar

Firas med långbord, buffé samt traditionellt midsommarfirande. Tillsammans med föräldrar och anhöriga klär vi

midsommarstången och det blir dans,

glass och jordgubbar.Halloween

Vi skapar utifrån barnens intresse.


Jul

I december uppmärksammar vi lucia och barnen

sjunger och julskapar. Vi har även en julfest med

långbord och buffé, dans runt granen och tomten

kommer på besök.