En dag på Lerjan
6.30

Lerjan öppnar.


 7.30

Frukost

Vi vill att alla barn som skall vara med på frukost kommer senast 7.20,

detta för att det ska bli en lugn stund för alla barnen.

 

9.00 ca

Tisdag, onsdag och torsdag arbetar vi med projekt och vårt tema. Vi

delar in vår barngrupp i mindre grupper där vi utgår från barnens egna

erfarenheter, behov och det de visar intresse för. 


 11.00

Vi samlas en stund innan maten, det kan vara en stunds bokläsning, rim- och sångstund

eller bara en stunds mindfulness.

Vårt mål är att barnen skall komma till ro innan maten,

få språkträning och att slappna av.

 

11.15

Lunch

Vår kock lagar dagens lunch.

 

12.00 ca

Vila.

De allra yngsta barnen ligger i vagn och vilar.

De lite större vilar antingen genom att delta i bokläsning, vilar till lugn musik,

har en stund yoga, massage eller mindfulness.

Vårt mål är att barnen ska få en stunds avslappning och vila

så att aktiviteterna vävs samman på ett balanserat sätt.

 

13.00

Lek och olika aktiviteter

Vårt mål är att barnen ska utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och sin lust till att

leka och lära. Genom leken, det sociala samspel och olika skapande

aktiviteter vill vi arbeta för att barnen skall uppleva glädje och lust till att lära. 


 

14.15 ca

Mellanmål.

 

17.30

Lerjan stänger.