hem


"Utbildningen i förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande"


Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Välkommen till Lerjans förskola


Här kan ni finna information om den utbildning vi bedriver samt finna information och blanketter. Personalkooperativet Lerjans Förskola är vackert belägen mitt emellan ängar och hav. Förskolan drivs som en ekonomisk förening inom utbildning förskola.

 Anmälan

om förskoleplats


Vill ni att ert barn ska börja hos oss

på Lerjan?


Anmälningsblankett till förskolan hittar ni under fliken blanketter.
Besök gärna på instagram:


Lerjans_forskola


Lerjans_mat