Verksamhet

LERJANS FÖRSKOLA

Personalkooperativ

 

Historia

 

Lerjans förskola startades år 1991 av en grupp entusiastiska föräldrar från Galtabäck med omnejd. Föreningen beslöt sig för att driva ett föräldrakooperativt daghem för barn i åldrarna 1 – 12 år.

Från och med sommaren 2007 bedriver vi förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1 – 6 år nu uppdelad i tre grupper: 1-4 åringar och 4-6 åringar.

 

Från hösten 2013 bedrivs Lerjan som ett personalkooperativ.

I köket arbetar kocken Stefan som lagar mat från grunden med bra råvaror. Frukt och grönt kommer från Olsegården och två dagar i veckan handlas färsk fisk på Läjets Fisk.

 

 

 

 

 

Öppettider

 

Är beroende av barnens tillsynsbehov. Ramtiden är just nu 06.30 - 17.30.

Ordinarie verksamhet är stängd tre veckor på sommaren.

Ordinarie verksamhet är stängd för planeringsdag två dagar/termin.

Hämtning och lämning

Vårdnadshavare skall ta viss hänsyn till verksamhetens tider, tex. måltider, planering, samling, utflykter, vila etc. Tänk på att lämning och hämtning ska ske inom barnets schematid. Om någon annan ska hämta barnet skall detta meddelas i förväg.

Ändrade tider skall meddelas så snart som möjligt. Större förändringar meddelas senast en månad i förväg. Sjukt barn lämnas ej. Barnet skall vara feberfritt, utan smittorisk och det skall orka med gruppsamvaro både inom- och utomhus.

 

 

Kösystem

 

Enligt stadgarna 6:e paragraf har syskon förtur.

 

I övrigt bestäms turordningen i kön efter anmälningsdatum.

Föräldraaktiv inskolning

Tre dagars inskolning kl. 9 – 13. Vårdnadshavaren är med och ansvarar för sitt barn under inskolningen.

Dag fyra och fem lämnas barnet själv kl. 9 – 12.

Vecka två av inskolning lämnas barnet själv kl. 9 – 14.

En vårdnadshavare skall finnas tillgänglig under de två inskolningsveckorna.A

 

 

 

 

 

Förskoleavgifter

Är inkomstrelaterad och följer Varbergs Kommuns regler, dras via autogiro månadsvis i förskott, senast den sista i varje månad. Ändrad inkomst meddelas till förskolan.

Närvarotid definieras på samma sätt som inom kommunens barnomsorg. Juli månad är avgiftsfri.

Allmän förskola

F. o. m hösten det året barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola (d.v.s 15 tim/veckan gratis).

Barn som har allmän förskola där en vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande följer skolans terminer.

D.v.s att barnen är lediga alla stora lov: Höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.

Detta blir 525 timmar/år och 15 tim/vecka.

 

Rutiner för klagomålshantering

I enlighet med skollagen har vi på Lerjans förskola skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter från våra vårdnadshavare.

 

Vi arbetar för ett klimat där synpunkter och klagomål på verksamheten eller vår personal ska kunna

tas upp och om möjligt lösas direkt med den avdelning/person det berör.

Vill man inte personligen ta upp det med berörd part eller att man fortfarande har klagomål, vill vi att kontakt med förskolechef eller ordförande tas. Det går också bra att lämna in klagomål/synpunkter skriftligen. De läggs då i Lerjans brevlåda.

 

Förskolechef ansvarar för att utredning och uppföljning av ärendet görs.

Vi ska tillsammans med berörda vårdnadshavare försöka lösa problemet eller söka svar. Vid möte om ärendet fylls Lerjans blankett för klagomålshantering i och skrivs under av förskolechef och berörda parter.

Efter att utredning av klagomålet/synpunkten är gjord och vårdnadshavarna är nöjda med åtgärderna avslutas ärendet. Om vi inte kan enas tas kontakt med Barn & utbildningsförvaltningen för vidare utredning.

 

Gäller det inte specifikt Lerjans förskola kan klagomålet/synpunkten lämnas på Varbergs kommuns hemsida: Tyck om Varberg.

 

Adress Telefon E-postadress

Lerjans väg 21 0340-41842 forskolan@lerjan.se

432 76Tvååker