En dag på Lerjan

LERJANS FÖRSKOLA

Personalkooperativ

 

 

6.30

Öppnar Lerjan. Personalen turas om att öppna.

7.00

Förskolepersonal nr två kommer.

7.30

Frukostdax! Vi vill att alla barn som skall vara med på frukost kommer senast 7.20

för att det inte skall bli stressigt utan lugnt och bra för de mindre barnen.

Förskolepersonal nr tre kommer.

9.00

Förskolepersonal nr fyra, fem och sex kommer.

9.30 ca

Frukt och samling med sång, lekar, sagor, rim och ramsor mm.

Vårat mål är att barnen ska öva det sociala samspelet, språket, motoriken och att ha roligt.

Aktiviteter (t.ex grupper, bild och form, gymnastik).

Vårt mål med att ha styrd aktivitet är att barnen ska få social träning såsom att vänta på tur,

lyssna och följa instruktioner, öva fin- och grov-motorik och känna skaparglädje.

(9.00) 10.00

Utevistelse (på gården eller promenad).

Vårt mål är att barnen skall få grovmotorisk träning, frisk luft, social träning.

11.00

Sagostund före maten.

Vårt mål är att barnen skall komma till ro innan maten, att lära sig lyssna och få språkträning.

11.15

Lunch

12.00 ca

Vila. De allra minsta ligger i vagn.

De lite större vilar på madrass och lyssnar på cd-saga i ca 30 minuter.

Vårt mål är att barnen ska slappna av och ha tyst omkring sig och att de skall lära sig lyssna på sagoband.

13.00

Fri lek, mys och eget skapande.

Vårt mål med fri lek är att barnen ska bli självständiga, att ha roligt tillsammans och få social träning.

14.30

Mellanmål.

15.00

Utevistelse eller fri lek.

17.30

Lerjan stänger.

Adress Telefon E-postadress

Lerjans väg 21 0340-41842 forskolan@lerjan.se

432 76Tvååker