En dag på Lerjan

LERJANS FÖRSKOLA

Personalkooperativ

 

 

6.30

Lerjan öppnar.

Personalen turas om att öppna.

7.30

Frukost

Vi vill att alla barn som skall vara med på frukost kommer senast 7.20,

detta för att det ska bli en lugn stund för alla barnen.

9.00 ca

Under förmiddagen erbjuder vi barnen olika aktiviteter. Barnens fantasier

och deras kreativa lek och lärande sker såväl inomhus som utomhus.

Vårt mål är att barnen utveckla sin identitet och känna trygghet i den, att de utvecklar

sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och att vi ska ha det roligt tillsammans.

 

11.00

Vi samlas en stund innan maten, det kan vara en stunds bokläsning, rim- och sångstund

eller bara en stunds mindfulness.

Vårt mål är att barnen skall komma till ro innan maten, att

lära sig lyssna, få språkträning och att slappna av.

11.15

Lunch

Vår kock lagar dagens lunch.

12.00 ca

Vila.

De allra yngsta barnen ligger i vagn och vilar.

De lite större vilar antingen genom att lyssna på bok eller på lugn musik.

Vårt mål är att barnen ska få en stunds avslappning och vila

så att aktiviteterna vävs samman på ett balanserat sätt.

13.00

Lek och skapande.

Vårt mål är att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust till att leka och lära.

bli självständiga, att ha roligt tillsammans och få social träning.

14.15 ca

Mellanmål.

15.00

Utevistelse

17.30

Lerjan stänger.

Adress Telefon E-postadress

Lerjans väg 21 0340-41842 forskolan@lerjan.se

432 76Tvååker